Zahrada dokáže kvést po celý rok!

Nabídka mých činností : Tvorba zahrad

30.11.2018 06:43

Základ budoucího úspěchu spočívá v poctivé přípravě půdy

Zahrada je zkultivovaná plocha ,na které jsou pěstovány kulturní rostliny (květiny,ovocné stromky,zelenina,léčivky a také okrasné a kvetoucí keře).Nejdůležitější ze všech zahradnických činností pro budoucí, bezproblémové pěstování kulturních rostlin,je správná příprava půdního profilu dané plochy,tedy vytvoření dostatečně kvalitní půdní vrstvy sahající do potřebné hloubky pro daný typ pěstované rostliny.Zanedbání či ošizení těchto kultivačních prací vede k tomu,že nejen vyšší rostliny,ale i trávník,budou vykazovat růstové vady a nedostatky vedoucí k trvalému nebo přechodnému poškození a v krajním případě i k úhynu rostliny,u trávníku pak k vypálení a odumírání jeho částí.

Nejčastější chybou je ponechání stavební suti,kamenů,uježděných a ztvrdlých kamenitých ploch pod vrstvou nově navezené ornice.Tento stav trefně vystihuje známé přísloví: "Na vrchu huj!Ve spodku Fuj!"A jak se taková láce trvale projevuje ve veřejné zeleni na sídlišti v Opavě,ukazuje obrázek.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode