Zahrada dokáže kvést po celý rok!

Představuji zahradu v kamenitých půdních podmínkách a tvrdším klimatu,který sebou nese určité teplotní anomálie.Zahrada s usedlostí se nachází ve svažitém terénu,převýšení je 7m.Samotná budova je stavěná"Do kopce" Bylo nutné vybudovat velké množství kamenných zdí a zídek a jimi zpevnit a rozdělit svah na rovné plochy.Zároveň bylo nutné zachovat příjezdové cesty,vedoucí celým pozemkem,do nově vzniklé garáže v zadní části usedlosti.Vznikla zajímavá svěží kvetoucí zahrada.   

 

Do horní části nad "Velkou zeď"byly dány jabloně na středně bujných podnožích.Z dalších ovocných rostlin jsou vysázené borůvky,rybíz,muchovník a pnoucí beztrnný ostružiník.Na zeď byly namontovány kovové konstrukce pro pnoucí růže a lanoví pro vinnou révu.Během roku 2010 byly dokončeny výsadby trvalek a krycích rostlin.

Kontakt

Petr Kopička

petrkopicka@email.cz

Zeyerova 6
Opava 5
74705

+420 553 62 53 70
+420 604 898 245

Vyhledávání

Kamenná zahrada ve svahu u historické chalupy

16.02.2011 00:00

Jak zahrada vznikala

Poprve jsem zahradu s fotoaparátem navštívil v srpnu 2008.Vypadala tak,jak je vidět na 1 až 3obrázku.Připravil jsem návrhy na umístění nových kamenných zdí,jejichž úkolem je udržet terén za nimi proti sesuvům a vytvořit rovné plochy,vhodné pro výsadbu rostlin.Bylo potřeba vyřešit výškový rozdíl 6m na délce přibližně 50m.Na celém pozemku se nacházela kamenitá půda.Do projektu bylo potřeba vybrat rostliny schopné půdu chránit proti vyplavování při tání sněhu a bouřkách.Proto jsem zvolil kombinace různých typů Růží a krycích trvalek.Na podzim byly vysázeny kosterní dřeviny a část trvalek a cibuloviny.V místě hlavního vstupu díky blízkosti sousedního domu vzniknul tmavý,stísněný, kamenný prostor.Zde byly vysazeny především různolisté, stínomilné trvalky a keře,tak,aby došlo k rozbití tvrdosti a navození volnějšího,svěžejšího pocitu.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode