Zahrada dokáže kvést po celý rok!

Jak na peckoviny?

Setkávám se na zahradách s peckovinami v různých stádiích zanedbání,či poškození.Jedná o stromy většinou poškozené špatným řezem,kdy se rána nehojí,jak by měla,nebo také po poškození mrazem.V našich klimatických podmínkách je nutné starat se o stromky meruněk,broskví,švestek,višní,třešní tak,aby se u nich docílilo co nejpozdějšího rašení v jarních měsících a naopak co nejlepšího ukončení vegetačního roku na podzim.

Vlastní řez-popis umístění

16.02.2011 21:11

Postup při řezu

Poměrně rozložitá broskev před a po řezu koncem září, či v první polovině října.Tento strom udržuji 10 sezon.Každý rok pravidelně plodí a je zdravý.Po dobu péče jsem se u něj nesetkal s námrazou.Provádím občasný hlubší řez do starého dřeva a běžné zkracování letorostů.Nevím zda majitelka provádí postřiky proti kadeřavosti.Strom je schován za domem na jeho severozápadní straně a chráněn před jižním sluncem!Později raší a nevysychá v suchých obdobích.Mladá meruňka sázená majitelem s úmyslem krýt pergolu z jižní strany.Zatím je zdravá,ale způsob vedení koruny se bude muset přizpůsobit prostoru - štíhlý a velmi vysoký strom. Meruňka - dvoják byla špatně zapěstována v prvních letech po výsadbě.Nyní bude složitě řezem upravována tak aby vzniknul terminální výhon a koruně  v budoucnu nehrozilo rozlomení.Řez bude prováděn tak,aby strom každoročně nakvétal a nebyla snížena jeho plodnost.Slivoň - samosprašná odrůda - pravidelná koruna se zapěstovaným...

Kontakt

Petr Kopička

petrkopicka@email.cz

Zeyerova 6
Opava 5
74705

+420 553 62 53 70
+420 604 898 245

Vyhledávání

O meruňkách

16.02.2011 21:44

Historie poškození

Meruňka prezentovaná na obrázcích je v mé péči také zhruba 10 sezón.Byl to krásný strom,než prožil poslední dvě teplé zimy (2008,2009).To že je vysazena u jižní stěny má vliv na brzké proudění mízy,nakvétání a tak se stalo co je vidět na třetím obrázku.Ve vegetační sezóně 2008 se pod poškozenou kůrou rozmnožil brouček drtník(jeho larvy v průběhu roku 2008 vyžíraly zdravé lýko )a k odřezání suché kůry na zdravou část a likvidaci larev došlo na jaře 2009.Celá část byla zatřena štěpařským voskem.Nutno dodat,že průvodní projev,kdy zasychaly slabší,horní větve v místě poškození byl majitelem přehlédnut a ochranný zásah nebylo možné provézt časněji.Zde přicházejí v úvahu prevenivní opatření jako je stínění kmene a hrubých větví,stínění půdy pod plochou koruny slámou,chvojím tak aby nedocházelo k předčasnému prohřívání půdy a probouzení stromu.Namístě je také hloubková výživa draslíkem (K) a fosforem (P),zálivka v období sucha,probírka plodů při nadůrodě.

Jiná poškozená meruňka

16.02.2011 22:39

Meruňka poškozená řezem

Čtvrtý a pátý obrázek ukazují poškoškození špatnou technikou a nejspíš i nevhodným obdobím řezu.Strom jsem poprve ošetřoval na jaře 2010.Rány vznikly špatným hojením ponechaných čípků po odřezání větví,kde následně došlo k hnití a infikaci Drtníkem.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode