Zahrada dokáže kvést po celý rok!

Jak zahrada vznikala

16.02.2011 00:00

Poprve jsem zahradu s fotoaparátem navštívil v srpnu 2008.Vypadala tak,jak je vidět na 1 až 3obrázku.Připravil jsem návrhy na umístění nových kamenných zdí,jejichž úkolem je udržet terén za nimi proti sesuvům a vytvořit rovné plochy,vhodné pro výsadbu rostlin.Bylo potřeba vyřešit výškový rozdíl 6m na délce přibližně 50m.Na celém pozemku se nacházela kamenitá půda.Do projektu bylo potřeba vybrat rostliny schopné půdu chránit proti vyplavování při tání sněhu a bouřkách.Proto jsem zvolil kombinace různých typů Růží a krycích trvalek.Na podzim byly vysázeny kosterní dřeviny a část trvalek a cibuloviny.V místě hlavního vstupu díky blízkosti sousedního domu vzniknul tmavý,stísněný, kamenný prostor.Zde byly vysazeny především různolisté, stínomilné trvalky a keře,tak,aby došlo k rozbití tvrdosti a navození volnějšího,svěžejšího pocitu.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode